8 Ağustos 2019 Perşembe

İnovasyon Nedir ?

İnovasyon Nedir

İnovasyon Nedir ?

İnovasyonun tanımı hususunda uluslararası düzeyde kabul gören kaynakların başında OECD ile Eurostat’ın beraber yayınladığı Oslo Kılavuzu gelir. Kılavuzun halen yürürlükte olan 2005 sürümünde inovasyon aşağıdaki biçimde tanımlanır:

“İnovasyon, yeni ya da önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet), veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasına denir.”


İnovasyon Süreci

İnovasyon; taze fikirleri (ürün, metot veya hizmet gibi) değer yaratan çıktılara dönüştürme sürecidir. Bu süreç iki temel basamaktan oluşmaktadır. İnovasyon sürecini başlatması açısından önem arzeden ilk basamak; yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasıdır. Emek ve yatırım gerektiren ikinci basamaksa ortaya çıkarılan yeni ve yaratıcı fikirlerin ticarileştirilmesi, bir diğer deyişle katma değer yaratan ürün, metod veya hizmetlere dönüştürülmesi, inovasyon

İnovasyon Çeşitleri

1- “Ürün inovasyonu, yeni ya da özellikleri veya kullanım amaçları açısından önemli oranda iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin pazara sunulmasına denmektedir. Bu, teknik özelliklerde, malzemelerde ve parçalarda, yerleşik yazılımda, kullanım kolaylığında veya diğer işlevsel özelliklerde önemli geliştirmeleri içermektedir.”

2- “Süreç inovasyonu, yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş/iyileştirilmiş üretim ya da dağıtım yöntemininin uygulanmasıdır. Bu, tekniklerde, ekipmanda ve/veya yazılımda önemli değişiklikleri içerir.”

3- “Pazarlama inovasyonu, ürün tasarımında veya paketinde, ürün yerleştirmede, ürün promosyonunda ya da fiyatlandırmasında önemli değişiklikler içeren yeni bir sick pazarlama yönteminin uygulanmasıdır.”

4- “Organizasyonel inovasyon, firmanın iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerinde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.”

İnovasyon sistemi

İnovasyon, bir ülke için sürdürülebilir büyüme, toplumsal gönenç ve artan iş olanakları anlamına geldiğinden, inovasyon için gereken ortamın oluşturulması devletler için birinci öncelik olarak kabul edilir. Bu da başarıyla çalışan bir sistemin kurulmasını ve etkin politikaların tasarlanıp uygulanmasını gerektirir. İnovasyonda sistem yaklaşımı, hem bilginin üretilmesi hem de yayılarak uygulanması süreçlerini kapsadığından politikanın odağı, kurumlar arasındaki etkileşime dayanır. ‘Ulusal inovasyon sistemi’ bu kurumlar bütününü ve aralarındaki bilgi, finansman ve regülasyon akışını tanımlayan dinamik bir sistemi ifade eder.

İnovasyon yönetişimi

Firmaların inovasyon yeteneklerini ve başarımlarını belirleyen politikaların etkinliği, bu politikaların yönetimiyle doğrudan ilişki içindedir. Yönetişim, diğer tüm politika alanlarında olduğu gibi, inovasyon politikasında da, tasarlama ve uygulamada şeffaflık ve açıklığı; ilgili tüm aktörlerin katılımlarını ve sorumluluk üstlenmelerini ifade etmektedir.

Yorum Gönder

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Şimdi arama yapmaya başlayın aradığınız şeyi girin...