31 Ağustos 2019 Cumartesi

Hristiyanlıkta Dini Eğitim Nasıl Olmaktadır ?

Hristiyanlıkta Dini Eğitim Nasıl Olmaktadır ?


Hristiyanlıkta Dini Eğitim Nasıl Olmaktadır

            Peygamberleri Hz. İsa’ dir. İlk Hristiyanlar kendileri İsevi demektedirler. Ancak pek çok farklı alana yayılmış bu din; temelde aynı şeye hizmet etmelerine rağmen, yorum farklılıkları nedeni ile kendi içinde ayrılmaktadır.

            Katolikler: Kendi hiyerarşisi, mülkleri ve paraları olan bir kiliseye hizmet etmektedirler. En yaygın ve en fazla üyeye sahip olan mezheptir. Merkezi Roma Vatikan’ da bulunmaktadır. Bu dine inanan insanlar kiliselerine giderek, dinlerine aykırı olarak yaptıkları suçlarını düzenli olarak itiraf edebilmektedir. Bu durum sonucunda günahlarından arındıklarına inanmaktadırlar.

            Ortodokslar: Doğu Avrupa ve Anadolu’ da yaygın olarak görülen inançtır. Özellikle Aristo felsefesini dine entegre eden gruptur. Roma’ nın otoritesine karşı çıktıkları bilinmektedir.
 Protestanlar: Mensuplarının büyük kısmı Kuzey Avrupa’ da bulunmaktadır. Kapitalizmin oluşumunda etkili olmuşlardır. Katoliklerin aksine Protestanlık; günahların, itiraf yolu ile değil sıkı bir çalışma sonucunda silineceğine inanmaktadır.

 Evde, Kilisede, Bahçede, Okulda

            Dini bilgilerin öncelikle evde verilmesi kutsal kitapta yazmaktadır. Ev dışında; Pazar Okulu’ nda da eğitim verilmektedir. Hristiyan eğitiminin temeli; tüm gerçeklerin Tanrı olduğunu kabul etmeye dayanmaktadır. Kutsal yazılardaki ifadeler ile çelişen hiçbir bilgi gerçek kabul edilmemekte ve yorumlanması bile istenmemektedir. Tanrının sözleri okul müfredatlarının önemli bir parçasıdır. Bunun yanında Tanrının eserleri de müfredat için önemli bir parçadır. Eğitimin iyi verilebilmesi açısından, yaratıcı olarak bilinen Tanrı' nın yarattığı insan da ders konuları arasındadır.

            Okullarda konular anlatılırken, doğa bilimleri kesinlikle ihmal edilmemektedir. Doğanın incelenmesi, Tanrı' ya hakaret değil yaradılışa tapma durumudur. Okullar astronomi, fizik, kimya, biyoloji ve matematik ile ilgili konuları içermektedir. Çünkü bunlar Tanrı' nın doğası ve bu dünyadaki çalışmaları hakkında bilgi sağlamaktadır.

 Tanrı' yı Taklit Etmek

            Tanrı' nın taklit edilmesi okullarda öğretilen diğer bir konudur. Tanrı' nın taklit edilebilmesi, O’ nun doğasının taklit edilmesi ve karakterin kutsallaşmasıyla sonuçlanmaktadır. Tanrı' nın eserlerinin öğrenciler tarafından taklit edilmesi, hizmetin amacına sürekli olarak vurgu yapılmasını ve müfredata göre öğrenciye hizmet için gereken becerileri ve disiplinleri öğretme hükmü getirmektedir. Okullar, zevklerin, yeteneklerin iyileştirilmesi ile ilgilenmektedir.

            Haber sitelerinde ve gazetelerde duyulan kiliselerdeki eğitimin yanı sıra cinsel istismar da konuşulmaktadır. Gençlerin, cinsel ve utanç verici öykülerine, kiliselerde fiziksel ve psikolojik olarak istismar edilmelerine rağmen, Kuzey Avrupa ülkeleri ana öğreti çerçevesinde ne gibi yeni roller oynayabilecekleri ve nasıl inançlarını yayabilecekleri hakkında çalışmalar yapmaktadırlar.


Yorum Gönder

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Şimdi arama yapmaya başlayın aradığınız şeyi girin...